CURSOS SUBVENCIONADOS PARA DESEMPLEADOS

5.- ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET - mañanas

ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INTERNET
(CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 3)

En aquest curs aprendras a:

Crear i administrar servidors Linux
Crear i administrar serveis de correu, fitxers i multimedia
Crear i administrar bases de dades MySQL
Big Data - MongoDB-
CiberseguretatVEURE EL TEMARI RESUM: Fitxa Certificat de Professionalitat: Descargar

CUMPLIR UN D'AQUESTS REQUISITS D'ACCÉS 
  1. Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del títol)
  2. Certificat de professionalitat del mateix nivell al qual es vol accedir i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del Certificat de professionalitat)
  3. Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia professional i àrea professional al qual es vol accedir i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del Certificat de professionalitat)
  4. Superar la prova d'accés als cicles formatius de grau superior i adjuntar  (Certificat de superació de la prova (signat i segellat pel centre on es va fer la prova)).
  5. Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys i adjuntar (Certificat de superació de la prova)

DOCUMENTACIO A APORTAR

-FOTOCOPIA DEL DNI

-CURRICULUM ACTUALITZAT

-FOTOCOPIA DE LA TITULACIÓ REQUERIDA  (REVERS I ANVERS del títol)

-FOTOCOPIA FULL  INSCRIPCIO A L’OTG (DARDO)

 

Per fer la preinscripció es OBLIGATORI aportar personalment els documents requerits (no s’acceptaran preinscripcions per correu electrònic)

ES REALITZARÀ SEL.LECCIÓ

La data d'inici està condicionada a que les places estiguin complertes.


        ASEDEM