CURSOS SUBVENCIONADOS PARA DESEMPLEADOS

3. DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA - tardes


DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA (CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 3)

Fitxa Certificat de Professionalitat: Descargar

CUMPLIR UN D'AQUESTS REQUISITS D'ACCÉS 
  1. Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del títol)
  2. Certificat de professionalitat del mateix nivell al qual es vol accedir i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del Certificat de professionalitat)
  3. Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia professional i àrea professional al qual es vol accedir i adjuntar (Fotocopia per les dues cares del Certificat de professionalitat)
  4. Superar la prova d'accés als cicles formatius de grau superior i adjuntar  (Certificat de superació de la prova (signat i segellat pel centre on es va fer la prova)).
  5. Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys i adjuntar (Certificat de superació de la prova)

DOCUMENTACIO A APORTAR

 -FOTOCOPIA DEL DNI

-CURRICULUM ACTUALITZAT

-FOTOCOPIA DE LA TITULACIÓ REQUERIDA  (REVERS I ANVERS del títol)

-FOTOCOPIA FULL  INSCRIPCIO A L’OTG (DARDO)

Es pot enviar tot per email a admin@asedem.org

 Per fer la preinscripció es OBLIGATORI entrevista personal i realitzar un test d'informàtica.

Horari : de dilluns a divendres de 15.00 a 20.00 hores.

ES REALITZARÀ PROVES DE SELECCIÓ


        ASEDEMFollow On