GESTIÓ AMBIENTAL ISO - COMPLETO

Información detallada del curso

Gestió ambiental ISO 14001

Multisessió presencial | Conducció: ASEDEM | Durada: 06:00 Hores | Idioma: Català

Descripció

Els objectius del curs són: conèixer els canvis de la Norma ISO 14001:2015 i preparar-se per l'adaptació de seu sistema de gestió de medi ambient en la nova versió.

Continguts

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming i per plataforma on-line. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació abans de l'inici de l'activitat.

TEMARI

- Comprendre el context de l'organització
- Requisits de la informació documentada
- Realització d'un GAP Anàlisi des del punt de partida
- Taula de tasques i gràfic de Gantt
- Lideratge
- Planificació: Aspectes e impactes significatius
- Obligacions de compliment
- Amenaces, oportunitats i riscos: Accions
- Recolzament
- Operativa. Control operacional i emergències. Cicle de vida.
- Controls
- Avaluació del acompliment
- Avaluació del compliment
- Auditoria interna
- Revisió per la Direcció
- Millores
- Exemples i exercicis

Durada: 30 hores

6 hores de classe streaming (4 sessions de 1,5 h.) + 24 h. plataforma on-line.


L'alumne/a tindrà accés a la plataforma on-line per a realitzar la formació 24 hores al dia des de les 0 hores del dia 10/11/2020 fins a les 24 hores del dia 04/12/2020.

Perfil d'entrada

Persones preferentment en situació d'atur inscrites al SOC.

Informació addicional

Aquesta activitat serà impartida per l'empresa ASEDEM.

Calendari previst

Sessió presencial: Dimarts 10 de Novembre de 2020 Horari: 18:00 - 19:30h.

Sessió presencial: Dimarts 17 de Novembre de 2020 Horari: 18:00 - 19:30h.

Sessió presencial: Dimarts 24 de Novembre de 2020 Horari: 18:00 - 19:30h.

Sessió presencial: Dimarts 1 de Desembre de 2020 Horari: 18:00 - 19:30h.

Totes les sessions es realitzen en:
AULA VIRTUAL

Places disponibles: 14.

Inscribirme