Atenció higiènic-sanitària de persones depenents - COMPLETO

Información detallada del curso

Ajudar en l'àmbit higiènic-sanitari en domicilis a persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming i per plataforma on-line. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació abans de l'inici de l'activitat.

TEMARI

- La persona dependent: Característiques i necessitats. Principis ètics de la intervenció social.

- Àmbit de l'atenció sociosanitària.

- Anatomia, fisiologia i patologia de la pell i annexos.

- Tècniques d'higiene i neteja de la persona dependent.

Durada: 110 hores

36 hores de classe streaming (12 sessions de 3 h.) + 70 h. plataforma on-line + 4 h. examen (aula presencial:  Asedem

Inscribirme